COMO PODE SER A ESCOLA DE MAÑÁN?

Video da conferencia completa que Francesco Tonucci pronunciou no Parque de las Ciencias de Granada o 13 de febreiro de 2012.


Seguindo a Reggio Emilia, Francesco Tonucci transpórtanos a unha escola onde os nenos non son considerados uniformes e na que a educación está orientada ao auto-descubrimento, á relación cos outros e co medio. A escola onde descubrir, experimentar, xogar, crear, axudar a outros a aprender, un lugar onde podes soñar, pensar ... Unha conferencia de luxo.

No hay comentarios :

Publicar un comentario