XUNTA DIRECTIVA

Xunta Directiva da ANPA do CPI de Vedra para o curso 2020-2021

Nestes intres, a xunta directiva atópase en proceso de renovación, polo que tanto as persoas como os cargos abaixo indicados variarán

Presidente
D. Xavier Rodríguez Prieto

Vicepresidente

D. José Seijas Formoso

Secretaria

Dna.Catherine Leis Filloy

Tesoureiro

D. Raquel Sangiao Durán

Vocais

Dna. José Manuel Barreiro Cardama