Acordo da ANPA sobre os libros de texto

Este é o texo íntegro do acordo que tomou, en asemblea extraordinaria, a ANPA do CPI de Vedra para que lle fora enviado aos sindicatos, á CONFAPA-GALICIA e ao Consello Escolar do CPI de Vedra. A dito acordo chegouse despois dunha detida reflexión sobre o uso dos libros de texto no sistema educativo e do papel, non sempre claro, que xogan as editorais neste escenario.

ANPA “A BOCA”

C.P.I. de Vedra


Acordo da Asemblea da ANPA “A Boca” do CPI de Vedra
A ANPA do CPI de Vedra celebra, en convocatoria extraordinaria, unha asemblea de pais e nais en apoio da demanda de solucións manifestada por un grupo de familias que vían con preocupación o tremendo esforzo que, especialmente arestora, nun contexto de crise como o que vivimos, temos que facer para mercar os libros de texto dos nosos fillos e fillas. En moitos cursos, para agravar o problema, cambiáronse todos os libros de texto con respecto ao ano pasado, o que impide gardar libros para irmáns, ou prestármonolos entre nós, nunha mínima medida de reemprego e axuda mutua.
Por outro lado, a enorme diferenza entre as axudas concedidas para os libros de texto e o custe real dos mesmos, puxo de manifesto como a decisión da Consellería de Educación de abandonar o sistema de préstamo supuxo, realmente, o fin da gratuidade dos libros no ensino obrigatorio
Entendemos que a práctica educativa e a instrución pública deben valerse de instrumentos eficaces e asumibles para a colectividade, e non ficar subalternos da arbitrariedade política. Esta reivindicada economía de medios en materia educativa non ten porque significar unha redución da calidade do ensino ou interpretarse como un aparente desleixo, pola contra, e alén diso, somos conscientes da nosa enorme responsabilidade educativa e por iso apostamos polo natural estímulo das múltiples capacidades e talentos d@s nos@s rapaces. Parece evidente que a actual e complexa dinámica social, hiperactiva, sobre-informada e rendida sen condicións ás novas tecnoloxías, tense precipitado neste ámbito nas súas honestas pretensións de ofrecer grande cantidade de contidos, e tal vez por pura inercia, descoidando tamén en materia educativa o “esencial”, en detrimento da simplicidade necesaria que convén para a inspiración e comodidade deses primeiros anos así como para o estímulo e perseveranza necesarias dos anos seguintes, eses nos que a mocidade precisa dunha firme e simple orientación de xeito que logo cadaquén realice libremente a súa escolla vocacional, sexa esta apenas cun sentido utilitario ou ben con outras múltiples e diversas aspiracións.
Consonte ao antedito e preocupados pola actual situación aprobamos a seguinte táboa reivindicativa:
Esixir, por intolerable, o remate do monopolio das editoriais de libros de texto nos centros educativos, posto que entendemos que é inadmisible e innecesario o elevado custe económico dos libros para as familias, pero tamén para a Administración, xa que as TIC os fan prescindibles na maioría dos casos. Neste punto, unha das propostas concretas é a de que non se muden aleatoriamente e con vagos pretextos as edicións dos textos, de maneira que sigan servindo os de cursos pasados, é dicir, demandamos eficiencia no uso dos recursos.
Propoñemos, tamén, a progresiva utilización e circulación de materiais de libre acceso existentes na rede, e daqueles que elaboren os propios docentes e interesad@s, co obxectivo último de poñer límites ao, ata agora, poder abusivo das editoriais de libros de texto no ensino público.
Solicitar, entrementres, que os libros utilizados ata o de agora se manteñan nos centros e que a comunidade educativa estableza sistemas e mecanismos de reemprego dos mesmos considerando, entre outras, e como prioridade, a situación económica das familias. Neste senso esiximos que se restableza o sistema de empréstamo, suprimido polo actual goberno da Xunta nunha decisión claramente inxustificada, inxusta, e lesiva para os intereses das familias.
Finalmente, queremos manifestar o apoio desta ANPA a todas as demandas que ven facendo o profesorado na defensa dos seus dereitos laborais, da súa dignidade profesional e dun ensino público de calidade.
Parécenos especialmente grave a precarización producida pola redución drástica do número de mestres e mestras, coa conseguinte suba do rateo profesor/a-alumn@, xa de por si altísimo no caso galego, e compartimos a preocupación do profesorado pola mingua na calidade educativa e o aumento do fracaso escolar que medidas coma esta, sen dúbida, carrexarán.
Acordo aprobado por UNANIMIDADE en Vedra, a 21 de setembro de 2012

No hay comentarios :

Publicar un comentario