ACOSO ESCOLAR

Xogar, aprender, descobrer, rir, compartir... son cousas de nenos, o acoso escolar non é cousas de nenos.
As escolas conscientes da diversidade do seu alumnado están atentas aos compoñentes emocionais dos seus membros, traballan a cooperación e o compromiso entre alumnos e recoñecen a valía persoal de cada un dos seus alumnos. Máis alá da competitividade e a busca exclusiva de bos resultados académicos, as devanditas escolas estarán prestas a crear ambientes de confianza e escoita ante os conflitos entre alumnos. As vítimas teñen que sentir que no seu medio escolar se lles apoia e que teñen dereito a comunicar a súa situación de indefensión. As escolas que traballan a amizade, o bo clima no grupo clase e a solidariedade e o respecto entre compañeiros terán mellores estratexias para previr as situacións de maltrato entre iguais.


Nos seguintes enlaces atoparedes valiosa infomación sobre o acoso escolar, coñecer é previr.

No hay comentarios :

Publicar un comentario